Carl Rumenius (CGR)

 

Höjdpunkter i kärriären

Som avdelningsdirektör ansvarade CGR för Televerkets utveckling och underhåll av ekonomi- och materielsystem i slutet av 1970-talet. Som ADB-utvecklare har egenutvecklat ekonomisystem varit i drift hos kunder under 1980- och 1990-talet och internetbaserade applikationer under 2000-talet.

Ämnen

Presentation

ROLL SOM ADB-UTVECKLARE

Tidigare projekt omfattade konvertering, anpassning och marknadsföring av CGR-kalkyl till ett antal webbtjänster i länkportalen www.STOCKHOLMinter.net . CGR-kalkyl är ett inköpsorderkalkylsystem, som utvecklades för blomsterhandeln på 1980-talet och som ursprungligen är en vidareutveckling av CGR MIS (se www.telecomputer.net ) som uppmärksammades i pressen och som senare bidrog till skärpningen av Bokföringslagens §7 - Systemdokumentation och behandlingshistorik . I dag kan programvaran betraktas som en uppfinning realiserad som en prototyp till ett ordersystem för Internet.

 

ROLL SOM EKONOM och UTBILDARE

CGR spelar olika roller i läraryrket. Fast punkt är Farsta gymnasium där CGR är mentor för en IV-klass (individuellt val). Dessa elever är mycket olika både vad beträffar kunskapsnivå som temperament. Utanför Farsta gymnasium är CGR vuxenutbildare i ekonomi med elever som har klara mål och ambitioner.

CGR's starka sidor är goda kunskaper och lång erfarenhet. CGR är både ekonom och ingenjör inom företagsekonomi och data och har fått tillfälle att praktisera dessa kunskaper i det privata näringslivet såväl under eget företag som främmande och inom offentlig förvaltning. CGR har undervisat i olika ämnen inom olika skolor, på gymnasium och KOMVUX och som seminarieledare på olika utställningar och mässor. CGR har ett stort intresse för utveckling inom ADB och undervisning och har utvecklat flera ADB-program inom distansutbildning och interaktivt lärande. CGR följer utvecklingen inom IT genom egna studier och utvecklingsarbeten.

 

ROLL SOM SÄLJKONSULT

CGR har haft olika säljuppdrag, dels som personlig säljare på Bull General Electric (datasystem) dels som säljkonsult inom andelslägenheter och presenter och som säljare för egna utvecklade ADB-system och konsultverksamhet.

Efter sålt ADB-system ansvarade CGR personligen för installation och utbildning. Som säljkonsult bidrog CGR personligen till att resp. företag utvecklades kraftigt under den tid företagen anlitade CGR som säljkonsult.